Affecto Effektiva Vårdprocesser

Följ era patienters väg genom vården.

Enkel översikt. Fullständig kontroll.

Det är en stor utmaning att ur vård-systemen följa en patients resa genom vården. Med Affectos hjälp får ni enkelt översikt och kontroll. Ni kan analysera vårdprocesser mot t.ex. kvalitetsregister eller standardiserade vårdförlopp.

Hej, jag heter Thomas!

Jag berättar gärna mer om hur en patient-centrerad informationsinsats skapar värde.

Hitta snabbt lösningar

... innan det blir problem som hittar dig

Om allt kommer i rätt ordning går det fortare utan att det blir bråttom. Det blir dessutom bättre.

Från översikt till insikt och...

I verktyget går det att följa enskilda patienter samt titta på grupper av patienter med t.ex samma diagnos. Ni kan se hela flödet: Från närsjukvård till specialistvård till regionvård och uppföljning – med alla överlämningar inom och mellan olika funktioner.

...från misstanke till åtgärd

Informationen gör att vi hittar flaskhalsar i vårdkedjorna samt skillnader hur vi hanterar patienter utifrån riktlinjer. Utifrån denna insikt kan processägare, koordinatorer och annan vårdpersonal ta beslut om åtgärder för att bl.a. minska slöseri med patienters tid.

Vi knyter ihop era system

...så ni kan gå från resurseffektivitet till flödeseffektivitet

IT stöd är en del av lösningen genom en patientcentrerad informationsmodell där det går att följa patientens väg genom vården går det att jobba med operativa avvikelser och strategisk/taktiska processförbättringar.

Genom att även väva in produktions och kapacitets-planeringen i modellen får personal bättre insikt att ta beslut utifrån. Den största effektiviseringen finns i förändrade arbetssätt, processutveckling och vårdkedjetänkande.

Möt några av våra experter:

Johan Ekengren

Thomas Wallenfeldt

Thomas Thorsson

Affecto Partners

Nyfiken?

Vi berättar gärna mer.

Vi kommer gärna och berättar för er vad vi kan, visar vad vi gjort och diskuterar vad i kan göra för er. Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte. Vi hörs!